GRAMMAR

Hakata-ben

Hakata-ben is a typical dialect of Kyushu region. Dialects in Kyushu region differs minutely from place to place.
Corresponds Area
Similar Dialect

Japanese Dialects Homepage

Study Hakata-ben in Japanese

"da / ja" => "ya / tai"
ame da ne => ame ya ne , Nihon-jin ja nai => Nihon-jin ya nai
Nihon-jin dakedo => Nihon-jin yakedo , hima datta ra => hima yatta ra
negative-form "nai" => negative-form "n"
hajimaranai => hajimaran , shinai => sen , iku kamo shirenai => iku kamo shiren
progressive te-form + "iru" => masu-form + "yoru / you"
hanashite iru => hanashi yoru , nonde iru => nomi yoru
the statete-form + "iru" => te-form + "toru / tou"
kekkon-shite iru => kekkon-shitoru , notte iru => nottoru
"te ita" => "totta / yotta"
nete ita => netotta / neyotta
"you to shite iru" => "yoru / you"
dekakeyou to shiteiru => dekakeyoru / dekakeyou
norou to shite iru => noriyoru / noriyou
"te aru" => "toru / tou"
kaite aru => kaitoru / kaitou , akete aru => aketoru / aketou
sentence-final particle "yo" => "bai"
itta yo => itta bai , ii yo => ii bai , ashita made da yo => ashita made bai
scolding "te" / assertion "nda" => "to / totte / cchan"
tabenaide => tabento
benkyou-suru nda => benkyou-surucchan , shikata nainda => shikata naicchan
i-adjective "i" => "ka"
atsui => atsuka , ii => yoka
"yone / kana" => "ccharou"
ii yone => ii ccharou , komaru yone => komaru ccharou
"ja nai ka" => "roumon"
mitemo ii ja nai ka => mitemo yokaroumon , komaru ja nai ka => komaroumon
conjunction "kara" => "ken"
Nihon-jin dakara => Nihon-jin yaken , samui kara => samui ken
benkyou-suru kara => benkyou-suru ken
conjunction "kedo" => "batten"
Nihon-jin dakedo => Nihon-jin batten
"kana" => "kaina"
mou tsuita kana => mou tsuita kaina , konai kana => kon kaina
oishii kana => oishii kaina , hima kana => hima kaina
"naide / nai no" => "nto"
nomanaide => nomanto , tabenaide => tabento , shinaide => sento
nomanai no => nomanto , tabenai no => tabento , shinai no => sento

PRACTICE
Read Standard JapaneseInput into Hakata-ben
[EX] Nomanaide.
[Q1] Umai.
[Q2] Ima tabete iru.
[Q3] Apaato ni sunde iru.
[Q4] Ashita dayo.
[Q5] Zenzen jikan nai nda.
[Q6] Nani kana.
[Q7] Isogashii kara, ikenai.