Hakata-ben

Hakata-ben is a typical dialect of Kyushu region. Dialects in Kyushu region differs minutely from place to place.
Corresponds Area
Similar Dialect
GRAMMAR
"da / ja" => "ya / tai"
ame da ne => ame ya ne
Nihon-jin ja nai => Nihon-jin ya nai
Nihon-jin dakedo => Nihon-jin yakedo
hima datta ra => hima yatta ra
negative-form "nai" => negative-form "n"
hajimaranai => hajimaran
shinai => sen
iku kamo shirenai => iku kamo shiren
progressive te-form "iru" => masu-form "yoru"
hanashite iru => hanashi yoru
nonde iru => nomi yoru
the state te-form "iru" => te-form "toru / tou"
kekkon-shite iru => kekkon-shitoru
notte iru => nottoru
"te ita" => "totta / yotta"
nete ita => netotta / neyotta
"you to shite iru" => "yoru / you"
dekakeyou to shite iru => dekakeyoru / dekakeyou
norou to shite iru => noriyoru / noriyou
"te aru" => "toru / tou"
kaite aru => kaitoru / kaitou
akete aru => aketoru / aketou
sentence-final particle "yo" => "bai"
itta yo => itta bai
ii yo => ii bai
ashita made da yo => ashita made bai
scolding "te" => "to / totte"
tabenaide => tabento
assertion "nda" => "cchan"
benkyou-suru nda => benkyou-suru cchan
shikata nai nda => shikata nai cchan
i-adjective "i" => "ka"
atsui => atsuka
ii => yoka
"yone / kana" => "ccharou"
ii yone => ii ccharou
komaru yone => komaru ccharou
"ja nai ka" => "roumon"
mitemo ii ja nai ka => mitemo yokaroumon
komaru ja nai ka => komaroumon
conjunction "kara" => "ken"
Nihon-jin dakara => Nihon-jin yaken
samui kara => samui ken
benkyou-suru kara => benkyou-suru ken
conjunction "kedo" => "batten"
Nihon-jin dakedo => Nihon-jin batten
"kana" => "kaina"
mou tsuita kana => mou tsuita kaina
konai kana => kon kaina
oishii kana => oishii kaina
hima kana => hima kaina
"naide / nai no" => "nto"
nomanaide => nomanto
tabenaide => tabento
shinaide => sento
nomanai no => nomanto
tabenai no => tabento
shinai no => sento

PRACTICE
[EX] Nomanaide.

[Q1] Umai.

[Q2] Ima tabete iru.

[Q3] Apaato ni sunde iru.

[Q4] Ashita dayo.

[Q5] Zenzen jikan nai nda.

[Q6] Nani kana.

[Q7] Isogashii kara, ikenai.

Hokkaido-ben

Sendai-ben

Nagoya-ben

Kyoto-ben

Osaka-ben

Hiroshima-ben

Hakata-ben