Hiroshima-ben

Hirohima-ben is a typical dialect of Chugoku region. East Hiroshima-ken, people speaks different dialect.
Corresponds Area
Similar Dialect
GRAMMAR
"da" => "ja"
genki da => genki ja
hima datta ra => hima jatta ra
Nihon-jin dakedo => Nihon-jin jakedo
negative-form "nai" => negative-form "n"
nomanai => noman
tabenai => taben
shinai => seehen
te-form "te kudasai" => masu-form "n sai"
kaite kudasai => kakin sai
nonde kudasai => nomin sai
negative-form "de kudasai" => masu-form "n sanna"
kakanaide kudasai => kakin sanna
nomanaide kudasai => nomin sanna
action verbs te-form "iru" => masu-form "yoru"
ima nonde iru => ima nomi yoru
benkyou-shite iru => benkyou-shi yoru
state verbs te-form "iru" => masu-form "toru"
aite iru => ai toru
kowarete iru => koware toru
"te ageru" => "charu"
oshiete ageru => oshiecharu
erande ageru => eranjaru
verb "atta" => verb "outa"
moratta => morouta
katta => kouta
atta => outa
"te shimatta" => "te shimouta"
owatte shimatta => owatte shimouta
"temo ii" => "temo ee"
yasundemo ii => yasundemo ee
"to omou" => "omou"
takai to omou => takai omou
Nihon-jin da to omou => Nihon-jin ja omou
"ni iku" => "iku"
kai ni iku => kai iku
nomi ni iku => nomi iku
imperative "yo" => "ya"
ie yo => ie ya
shiro yo => see ya

PRACTICE
[EX] Junbi-shiro yo.

[Q1] Kyou mo ame da ne.

[Q2] Asobi ni ikanai?

[Q3] Benkyou-shinai to omou.

[Q4] Mada tabete iru.

[Q5] Isoganaide kudasai.

[Q6] Nichiyoubi dakara, asobi ni iku.

Hokkaido-ben

Sendai-ben

Nagoya-ben

Kyoto-ben

Osaka-ben

Hiroshima-ben

Hakata-ben