Nagoya-ben

Nagoya-ben is a typical dialect of Aichi-ken. But east Aichi-ken, people speaks different dialect called Mikawa-ben.
Corresponds Area
Similar Dialect
GRAMMAR
sentence-final particle "yo" => "ni / yo"
oishii yo => oishii ni
yokatta yo => yokatta ni
itta yo => itta ni
negative-form "nai" => "sen"
nomanai => nomasen
tabenai => tabesen
konakatta => koosenkatta
nai => arasen
shinai => seesen
"nakutemo ii" => "ndemo ee"
kawanakutemo ii => kawandemo ee
konakutemo ii => kondemo ee
shinakutemo ii => sendemo ee
"te kudasai" => "te chou"
kaite kudasai => kaitechou
kite kudasai => kite chou
"naide kudasai" => "ntoite chou"
ikanaide kudasai => ikantoite chou
"kara / node" => "de / monde"
ugoku kara => ugoku (mon)de
atsui kara => atsui (mon)de
"node dame da" => "de kan"
Amai mono wa futoru node dame da => Amai mono wa futoru de kan
aspect "te iru" => "toru"
nete iru => netoru
sunde iru => sundoru
aspect "te ita" => "totta"
nete ita => netotta
sunde ita => sundotta
aspect "te shimau" => "te mau"
nete shimatta => nete matta
"te mite" => "te mi"
tabete mite => tabete mi
mite mite => mite mi
masu-form "shou" => volitional-form "mai"
souji-shima shou => souji-shiyo mai
mata ikima shou => mata iko mai
"ku naru" => "naru" , "ku suru" => "suru"
ookiku natta => ooki natta
yasuku shite => yasu shite
naku natta => nou natta
yokunatta => you natta
"saa" => "you"
watashi saa => watashi you
kinou saa => kinou you
sentence-final particle "wa" => "wa" (men and women)
owatta wa => owattawa

PRACTICE
[EX] Kore mo oishii yo.

[Q1] Hon wa motte konakutemo ii yo.

[Q2] Kinou dare mo konakatta.

[Q3] Tsukareta kara, nete shimatta.

[Q4] Mata kite kudasai.

[Q5] Sore wa tsukawanaide kudasai.

[Q6] Sorosoro tabemashou.

[Q7] Zutto benkyou-shite ita.

Hokkaido-ben

Sendai-ben

Nagoya-ben

Kyoto-ben

Osaka-ben

Hiroshima-ben

Hakata-ben


WORDS
・Standard Japanese
    Nagoya-ben
(tsukarete) tsurai
    erai
kusuguttai
    kosobayui
mou ii
    maa ee
takusan
    youke
suteru
    hokaru
・kagi o kakeru
    kagi o kau
・ka ni sasareru
    ka ni kuwareru
・o-kane o kuzusu
    o-kane o kowasu
biri
    dobe
jitensha
    ketta
gakkou no yasumi-jikan
    houka